Våre priser


Heading

Våre priser

center

no-repeat;center top;;

auto

no-repeat;center top;;

auto

default

VVS

Rørlegger dagtid

Rørlegger 50%

Rørlegger 100%

Servicebil sone 1

Servicebil sone 2

Servicebil utover 20 km

Tillegg pr. time når kunde leverer materiell/utstyr


Tining (krever 2 mann)

Tining med trafo

Tining med steam

Leie av trafo eller steam
Annet

F-gass sertifisert montørMinstefakturering er 1 time.

Transport til og fra arbeidssted, samt uttak og retur av materiell
inkluderes i medgått arbeidstid.
Priser er oppgitt med 25% mva.

no-repeat;center top;;

auto7.00 – 15.00

15.00 – 21.00 hverdager

21.00 – 7.00 + helligdager

0 – 10 km pr. oppdrag/dag

10 – 20 km pr. oppdrag/dag

Kr 250,- pluss km.-sats

Samme satser som rørlegger

Samme satser som rørlegger

Pr. oppdrag.


no-repeat;center top;;

auto

Inkl. mva

kr 820,-

kr 1230,-

kr 1640,-

kr 250,-

kr 312,-

kr 11,-

kr 200,-kr 625,-

kr 925,-

no-repeat;center top;;

auto

no-repeat;center top;;

auto

no-repeat;center top;;

auto

no-repeat;center top;;

auto